Το ερευνητικό έργο “Διαμορφώνοντας το περιβάλλον και τη διατροφή: Κρίσιμα τεχνο-επιστημονικά δίκτυα και ο αγρο-διατροφικός τομέας στην Ελλάδα” (CONEF) διοργανώνει ημερίδα με ζωντανά εργαστήρια την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 (16:30-21:30) […]

Της Βασιλικής Καραντζάβελου* Η διατροφή αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής το οποίο, πέραν της αυτονόητης αποστολής του να ικανοποιεί τις απαραίτητες ενεργειακές ανάγκες του σώματος, έχει επενδυθεί και

Διατροφή και Τεχνοεπιστήμη / Νοηματοδοτήσεις και αναπαραστάσεις στον κόσμο των πολλαπλών βαθμών ειδημοσύνηςRead More »

Challenging incumbency by integrating radical pathways: Governing challenges, interests and socio–materialities in Agri–food transformations Organizers: Kostas Vattes and Stathis Arapostathis, National and Kapodistrian University of Athens Incumbent agri–food socio–technical systems

Governing agri-food transitions: radical paths? (Dialogue Session, 06.10.2021 09:00 – 10:30)Read More »